7 listopada, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Wybrzeże Kościuszkowskie 20
innowacje dla środowiska

Stan środowiska – zarówno na poziomie globalnym, jak i krajowym – budzi coraz większy niepokój. Mamy coraz mniej czasu na podjęcie stanowczych działań, które przyczynią się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia skali wzrostu średniej, globalnej temperatury. Zegar tyka również dla tysięcy zagrożonych gatunków, które znikają z powierzchni ziemi w wyniku rosnącej presji człowieka na ekosystem.

W tym roku doświadczaliśmy w Polsce i Europie fal upałów, wzmacnianych przez kryzys klimatyczny. Już wkrótce, wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego, poczujemy skalę zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy w naszych miastach i wsiach. Nie mamy czasu do stracenia – każdego dnia musimy pracować na rzecz rozwiązań, które służyć będą ludziom i planecie. Biznes, jego pomysły na zmianę modeli produkcji i konsumpcji oraz generowane przez niego innowacje mogą odegrać istotną rolę w pozytywnej zmianie. Współpraca liderów z różnych grup – sektora publicznego i prywatnego, środowisk naukowych czy organizacji pozarządowych – może pomóc nam w budowie lepszej przyszłości. Jeszcze bardziej niż zwykle potrzebujemy liderów, którzy będą potrafili zmieniać siebie i swoje organizacje. Innowacje (nie tylko technologiczne) mogą być w tym procesie cennym narzędziem.

Międzysektorowe spotkanie interesariuszy

Zapraszamy do udziału w międzysektorowym spotkaniu, na którym poznamy najnowsze trendy, technologie i procesy, jakie zmieniają gospodarkę i społeczeństwo, kierując je na tory zrównoważonego rozwoju, szanującego środowisko naturalne.