7 listopada, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Wybrzeże Kościuszkowskie 20
innowacje dla środowiska

Konferencja

Spotkanie Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska"